Čo je nanotechnológia?

ČO JE NANOTECHNOLÓGIA?
Nanotechnológia je technológia rozvoja a používania materiálov a zariadení o veľkosti iba niekoľko nanometrov (miliardtín metra), ktoré sú schopné pôsobiť na jednotlivé molekuly a atómy.

Vodné filtre AQUAVALLIS sú vyrobené pomocou nanotechnológie, základný polymér sa totiž zušľachťuje hliníkovými časticami o veľkosti nanometrov. Hliníkový prach sa získa rozstrelením hliníkovej tyčinky pod mimoriadne vysokým napätím.

Vodný filter funguje na princípe elektrostatickej príťažlivosti. Viaže na seba všetky negatívne nabité častice, ktoré sa objavia vo vode. Všetky nečistoty (vírusy, baktérie, ťažké kovy) majú vo vode negatívny náboj.

  • Obrázok 1 - Nanomateriál
  • Obrázok 2 - (+) pozitívne nabité hliníkové častice o veľkosti nanometrov, (-) nečistoty s negatívnym nábojom a vlákna vodného filtra.

Nano material
Negatívne a pozitívny náboje vody


HTZ info@aquavallis.sk
www.phmeter.sk | www.davkovacie-cerpadla.sk | www.zmakcovanievody.sk